مستند مسابقه بسرا

فوریه 27, 2021
نتایج فصل اول

نتایج فصل اول مسابقه بسُرا

فصل اول مسابقه بسرا،با استقبال زیادی روبرو شد. شرکت کنندگان در گروه سرود ونقالی اجراهای خوبی را از خود نشان دادند. راه یافتگان به مرحله فینال به شرح ذیل اعلام میگردد: