مستند مسابقه بسرا

مارس 3, 2021
هدف مسابقه بسُرا

هدف مسابقه بسُرا

هدف مسابقه بسُرا مسابقه بسرا پس از برنامه ریزی وتدوین اهداف شاخصی رو در حوزه شعر،سرود ونقالی دنبال میکند که این اهداف در رشد وتعالی جوانان […]
سپتامبر 14, 2020
فراخوان فصل دوم مسابقه بسُرا

فراخوان فصل دوم-مسابقه بسُرا

فراخوان فصل دوم مسابقه بسُرا فراخوان فصل دوم مستند مسابقه بسرا، در قالب سرود ونقالی به زودی اعلام میگردد. مسابقه بسُرا برای اولین بار تهیه وتدوین […]