مستند مسابقه بسرا

مقام معظم رهبری: ترانه و سرود بخش لازم و یک شعبه لازم در زمینه هنری شعری است و خیلی هم تاثیر می گذارد

گروه سرود

گروه نقالی

ویدیو

درباره مسابقه تلویزیونی بسُرا

مسابقه تلویزیونی بسُرا اولین مستند مسابقه ی تلویزیونی در کشور است که به سرود و نقالی ویژه نوجوانان پسر و دختر می پردازد.
از آنجا که این روزها سرود و نقالی در این گروه سنی رونق مضاعفی یافته و در برگیرنده ی چند بخش هنری مانند آواز وصدا، همخوانی وکرال ، موسیقی ،شعر و نمایش است و شبکه امید نیز در هرچه بهتر شدن و شناساندن ابعاد این مسیر برای نوجوانان دغدغه مند بوده است و از آنجا که منحصرا در بخش نوجوان در حال فعالیت وبرنامه سازی است بر آن شدیم تا مستند مسابقه تلویزیونی را در این بخش تولید کنیم وبه احیای این ژانر هنری که پس از انقلاب اسلامی مسیری درخور و کارساز داشته ، و نقالی که هنری فاخر و بومی ،ملی ایران ماست، پرداخته باشیم و این استعداد های هنری را در این مسابقه به صورتی هدفمند توسط داورانی زبده وتجربه مند، هدایت ورهنمون باشیم.

از آنجا که انجام کار گروهی همیشه روحیه اتحاد وهمبستگی را قدرت می بخشد، سبب هرچه بهتر انجام شدن امور می شود، مسابقات گروهی از جمله سرود می تواند در هرچه بهتر آموختن این مهارت تاثیر گذار بوده و روحیه ی همکاری را در بین افراد جامعه خصوصا نوجوانان ،قدرت وتقویت بخشد و هدف بسرا نشان دادن ارزشمندی وتاثیر بخشی مسابقاتی این چنین در قالب گروه است.
اینکه نوجوان بداند شعر خوب چیست و شعردر راستای موسیقی چگونه عمل کند بهتر است ، نمایش وزبان بدن در یک اجرا چه کمکی به او خواهد کرد و صدای هر فرد در یک گروه بخوبی شنیده می شود و اینکه هدف ورسالت یک سرود چیست، احیای نقالی وشاهنامه خوانی در بین نوجوانان وجهت گیری درست دراین بخش و ارج نهادن وشناساندن نوجوانانی که در این عرصه فعالیت می کنند و یا به این عرصه علاقه مندند ، از اهداف این برنامه بوده تا نوجوانان در ابتدای این راه مسیر خود را بخوبی بشناسند و به شایستگی بدرخشند و هرکدام از هنرمندان و آینده سازان خوب این مرز بوم باشند.